BIZNES Gospodarka

Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł

Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł
Geotrans S.A, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o wartości 1,95 mln

Data publikacji: 2020-05-07
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł
Kategoria: BIZNES Gospodarka

Geotrans S.A, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o wartości 1,95 mln zł.

Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł BIZNES, Gospodarka - Geotrans S.A, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o wartości 1,95 mln zł.

BIZNES: Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł

Geotrans S.A, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o maksymalnej wartości 1,95 mln zł. Brak zadłużenia finansowego oraz planów istotnych nakładów inwestycyjnych, wysoka konwersja zysków na środki pieniężne i atrakcyjne perspektywy rynkowe pozwalają Spółce na realizację obydwu procesów. Zarząd Geotransu oczekuje w 2020 roku dalszej poprawy wyników i wzrostu skali działalności, osiągniętych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego.   

Geotrans funkcjonuje w czterech segmentach: zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego, ubocznych produktów spalania oraz świadczy usługi rekultywacji terenów zdegradowanych. Zarząd Spółki 7 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji w zakresie wypłaty 4 mln zł z zysku jednostkowego w 2019 roku, który wyniósł 7,05 mln zł (dywidenda stanowiłaby 56,7 proc. zysku – zgodnie z polityką zakładającą wypłatę od 20 do 100 proc.), co oznacza wypłatę 0,80 zł na akcję (w 2019 roku Spółka wypłaciła 1 mln zł, tj. 0,20 zł na akcję).

– Stabilna i komfortowa sytuacja operacyjna i finansowa, połączona z mocnymi perspektywami pozwala nam na rekordowy podział zysków z Akcjonariuszami Geotransu. Naszą intencją jest wypłata zarówno najwyższej w historii dywidendy, jak i przeprowadzenie buy backu. Chcemy aby nasi Akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości akcji mogli uczestniczyć w podziale zysków – w ten sposób możemy docenić Ich wsparcie i pokładane zaufanie. To idea, która przyświeca nam od początku przyjęcia statusu giełdowej spółki publicznej – mówi Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

A to już wiesz?  Santander Leasing - branża drzewna z dynamiką ponad 55 proc. r/r.

Intencją Zarządu jest także przeprowadzenie buy backu w maksymalnej kwocie 1,95 mln zł. Walne Zgromadzenie Spółki zdecyduje w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego. Łączna kwota wypłaty w wysokości 5,95 mln zł stanowi maksymalną wartość w kontekście umów z bankiem uczestniczącym w finansowaniu Spółki. Z drugiej strony jest ona zbliżona wobec wygenerowanych w minionym roku przepływów z działalności operacyjnej w wys. ok. 5,7 mln zł (vs. 0,3 mln zł w 2018 roku).

– Aktualna kondycja finansowa i przewagi Geotransu pozwalają nam korzystnie oceniać jego perspektywy. To skutek kilku lat organicznej pracy całego zespołu w zakresie umacniania pozycji rynkowej w branży, rozszerzania portfela kolejnych decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz rozbudowy biznesu na kolejne segmenty, jak uboczne produkty spalania i zagospodarowanie kompostu nienormowanego. Dodatkowymi wzrostowymi czynnikami jest administracyjne ograniczenie szarej strefy oraz od niedawna sytuacja epidemiologiczna, skłaniająca spółki wodociągowo-kanalizacyjne do priorytetowej realizacji usług przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych – dodaje Przemysław Weremczuk.

Zarząd Geotransu 15 kwietnia 2020 roku powziął informację o włączeniu Spółki do systemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako podwykonawcy operatora infrastruktury krytycznej, tj. niezbędnej dla realizacji podstawowych potrzeb społeczeństwa.

Spółka 13 maja zaprezentuje raport finansowy za I kwartał 2020 roku. Według szacunkowych danych, Geotrans w tym okresie wypracował 3,5 mln zł zysku netto (wobec 1,1 mln zł przed rokiem) przy ponad 70 proc. wzroście sprzedaży, która wyniosła 10,1 mln zł. Są to najwyższe kwartalne wyniki w historii firmy.

O firmie:

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji
w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

A to już wiesz?  Leszek Gierszewski uhonorowany medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W 2019 roku Spółka rozpoczęła działalność w perspektywicznym sektorze zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Głównymi klientami w niniejszym segmencie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnym oraz kompostownie.

Geotrans powstał w 2007 roku, a od 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł BIZNES, Gospodarka - Geotrans S.A, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o wartości 1,95 mln zł.
Hashtagi: #BIZNES Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy