BIZNES Gospodarka

W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!!

W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!!
Dobra passa na rynku chemii budowlanej. IBP Research szacuje wartość rynku chemii budowlanej w roku 2017 na 7,1 mld zł co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku

Data publikacji: 2018-02-12
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!!
Kategoria: BIZNES Gospodarka

Dobra passa na rynku chemii budowlanej. IBP Research szacuje wartość rynku chemii budowlanej w roku 2017 na 7,1 mld zł co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!! BIZNES, Gospodarka - Dobra passa na rynku chemii budowlanej. IBP Research szacuje wartość rynku chemii budowlanej w roku 2017 na 7,1 mld zł co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.

BIZNES: W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!!

DOBRA PASSA NA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ

Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, dokonała syntezy raportów własnego autorstwa z 2017 r. i zagregowała dane na temat chemii budowlanej w Polsce. Do sumarycznego zestawienia wzięto wyniki badań 12-tu rynków produktowych:

Rynek klejów do płytek ceramicznych
Rynek  klejów gipsowych do płyt g-k
Rynek wylewek podłogowych
Rynek mas samopoziomujących
Rynek systemów dociepleń
Rynek hydroizolacji bitumicznych
Rynek tynków gipsowych maszynowych
Rynek tynków gipsowych ręcznych
Rynek suchych (sypkich) gładzi i mas szpachlowych
Rynek mokrych (gotowych) gładzi i mas szpachlowych
Rynek farb do ścian i elewacji
Rynek farb i lakierów na metal i drewno

Wg danych IBP Research, sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku przekroczyła w 2017 roku wielkość 4,2 mln ton. Oznacza to wzrost w stosunku do 2016 r. o 8 procent.

Wynik ten wyznaczony został na podstawie bezpośredniego badania rynku podsumowującego sprzedaż dystrybutorów i zakupy wykonawców, oraz nałożenia danych makroekonomicznych o realizacji budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, wraz ze zintegrowaną macierzą aplikacji materiałów chemii budowlanej.

Opisywany rynek agencja IBP Research wyceniła w 2017 roku na sprzedaż rzędu 7,1 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 12 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Warto podkreślić, iż jest to trzeci z rzędu rok wzrostu sprzedaży chemii budowlanej.

Co więcej, wg prognoz IBP Research, dobra koniunktura zostanie zachowana na 3 kolejne lata, aczkolwiek ze słabnącą rok do roku stopą dynamiki.

A to już wiesz?  Wzrost cen transportu i więcej biurokracji - co jeszcze zmieni dyrektywa?

Z asortymentu chemii budowlanej, do roku 2020 najbardziej wzrosną: farby ścienne, szpachle mokre oraz systemy dociepleń.

Dynamika wartości rynku chemii budowlanej determinowana jest w zdecydowanie większym stopniu stopą zmiany wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych.

Trend rozwoju rynku chemii budowlanej jest zasadniczo zbieżny z koniunkturą w budownictwie, ale występuje przesunięcie czasowe związane ze specyficznym charakterem materiałów wykończeniowych (w stosunku do bazowych), oraz nałożenie trendu absorpcji technologii chemii budowlanej (technologia docieplania, technologia gruntowania, technologia gipsowania).

Na analizowanym rynku chemii budowlanej, obraz pozycji konkurencyjnej producentów różni się, patrząc wedle sprzedaży ilościowej (w tonach) a wartościowej (w zł). Wynika to z faktu, że w tej grupie mieszczą się zarówno drogie farby jak i tanie wylewki, drogie tynki cienkowarstwowe a tanie gipsowe itp.

Tonażowo, głównym dostawcą chemii budowlanej w Polsce jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM) z 15%-owym udziałem w rynku. Na kolejnych miejscach plasują się: BAUMIT i Grupa KNAUF (po 9-11%), a dalej KREISEL, HENKEL (marka Ceresit), Grupa MAPEI, Grupa SAINT-GOBAIN i  CEDAT.

Ta pierwsza ósemka producentów zaspokaja prawie 60% tonażu zapotrzebowania rynku.

Patrząc na sprzedaż od strony wartościowej, do liderów dołączają producenci farb i lakierów, czyli PPG Deco, ŚNIEŻKA, AKZO NOBEL i TIKKURILA. W analizowanej grupie wyrobów, PPG Deco ma największe przychody ze sprzedaży.

Łącznie na rynku chemii budowlanej w Polsce działa ok. 120 producentów, z czego 1/3 pokrywa 90% całości sprzedaży, zarówno ilościowo jak wartościowo.

Wynik podsumowania danych na temat udziału producentów w analizowanym rynku chemii budowlanej ogółem pokazuje wykres. Są one przełożeniem wyznaczonych w badaniach bezpośrednich pozycji rynkowych poszczególnych firm/marek oddzielnie w poszczególnych grupach produktowych, w sezonie budowlanym 2017. Podstawą analizy były wywiady przeprowadzone przez IBP Research wśród reprezentatywnych próbek punktów sprzedaży (dystrybutorzy, składy hurtowe i detaliczne, markety budowlane) oraz wykonawców budowlanych (firmy ogólnobudowlane i wyspecjalizowane). Udziały rynkowe wyznaczono poprzez nałożenie otrzymanych pozycji rynkowych na wielkości (tonażowo) i wartości (w zł netto) poszczególnych 12-tu rynków produktowych.

A to już wiesz?  Dzień Kobiet w Centrum Korona

Artykuł na podstawie raportu analitycznego IBP Research:

„Rynek chemii budowlanej w Polsce – wyniki 2017 i prognoza na 2018-2020. Synteza danych nt. 12 grup produktowych. Edycja 2018”.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
W 2017 roku o 12% wzrosła wartość rynku chemii budowlanej!! BIZNES, Gospodarka - Dobra passa na rynku chemii budowlanej. IBP Research szacuje wartość rynku chemii budowlanej w roku 2017 na 7,1 mld zł co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.
Hashtagi: #BIZNES Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy