BIZNES Gospodarka

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju
Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy

Data publikacji: 2018-10-16
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju
Kategoria: BIZNES Gospodarka

Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy FM.

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju BIZNES, Gospodarka - Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy FM.

BIZNES: FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju

Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy FM. Dzięki niemu firma chce do 2022 roku osiągnąć konkretne cele w trzech podstawowych zakresach: trosce o pracowników, wpływie działalności firmy na środowisko naturalne oraz rozwojowi usług zrównoważonego łańcucha dostaw. Jednym z pierwszych działań jest przystąpienie Grupy FM Logistic do United Nations Global Compact, paktu na rzecz zrównoważonego rozwoju, do którego należy już ponad 13 tysięcy firm i instytucji ze 170 krajów.

– „Chcemy stworzyć zespoły tworzące rozwiązania dla zrównoważonego łańcucha dostaw, które przyczyniać się będą do poprawy jakości życia. To jest nasza wizja”– mówi Daniel Franke, Dyrektor Zarządzający FM Logistic na Europę Centralną. – „Z kolei nasza misją jest by FM Logistic było miedzyanrodowym wzorcem w łańcuchu dostaw na rynkach, na których firma działa. Chcemy to osiągnąć poprzez doskonałe relacje z klientami, innowacyjność i doskonałośc operacyjną” – dodaje.

W zakresie troski o pracowników Grupa FM chce do 2022 roku być najlepszą w swojej kategorii w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz osiągnąć 80% wskaźnik satysfakcji wśród swoich pracowników. Ambicją firmy jest bycie pracodawcą wysokiej jakości uznawanym we wszystkich krajach. Aby to osiągnąć Grupa planuje zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, wzmocnienie kompetencji pracowników i tworzenie kultury współpracy.

W zakresie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne Grupa FM postawiła sobie wymierne cele w postaci zmniejszenia zużycia energii o 12% oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności magazynowej o 20%. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu neutralnego budownictwa i ograniczaniu negatywnego wpływu transportu.

A to już wiesz?  Armacell Poland na FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2016

Równie ambitne cele Grupa FM postawiła sobie w zakresie rozwoju usług zrównoważonego łańcucha dostaw. Docelowo każdy klient Grupy FM będzie mógł skorzystać z „Sustainable Development dashboard” czyli zestawu wskaźników, które pozwalają na monitorowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw. W przyszłości aż 20% przychodów ze sprzedaży Grupy FM mają stanowić przychody oparte o zrównoważoną ofertę dla każdej z działalności operacyjnych Grupy. Będzie to możliwe dzięki wspomaganiu klientów przez konsultantów FM Logistic oraz dzielenie się zasadami zrównoważonego rozwoju z dostawcami firmy. Firma chce też wspierać wszelkie innowacje w tym zakresie poprzez nawiązywanie współpracy z wybranymi partnerami Grupy FM.

Jednym z pierwszych inicjatyw Grupy FM jest dołączenie do grona członków United Nations Global Compact, zrzeszającej międzynarodowe firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój. Podpisanie Global Compact to zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, międzynarodowych standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją:

1.     Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz

2.     eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

3.     Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji

4.     wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej

5.     przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz

6.     przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

7.     Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

8.     podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz

9.     wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

10.  Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Podobnie jak niektórzy klienci, FM Logistic zobowiązało się do przestrzegania tych zasad w ramach swojej organizacji i jej dostawców. Sygnatariusze muszą przedstawić dowody działań, które wprowadzili dla każdej z dziesięciu zasad. W ciągu roku FM Logistic będzie zatem zobowiązane do przedłożenia Global Compact sprawozdania z postępu, zwanego "Communication on Progress", w celu uszczegółowienia różnych działań podejmowanych w Grupie.

A to już wiesz?  Co przyniosą najbliższe lata na rynku dóbr luksusowych?

O FM Logistic w Polsce

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych. Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada obecnie 12 platform logistycznych, 17 magazynów przeładunkowych.Ostatnio uruchomione zostały nowe magazyny w Lućmierzu k. Łodzi oraz w Sarnowie (gm. Psary k. Będzina, woj. śląskie). FM Logistic Polska zatrudnia obecnie ponad 3 tysiące pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. m2powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tys. pojazdów. Roczny obrót firmy w 2017 roku wyniósł ponad 227 mln Euro.

O FM Logistic na świecie

W ciągu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów ochrony zdrowia. 

FM Logistic jest obecne w 14 krajach na 3 kontynentach i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia 26.200 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Dysponuje 3 491 600 metrów kwadratowych powierzchni magazynowych.Grupa jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań optymalizujących łańcuchy dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM Logistic także aktywnie wspiera start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, które mogą mieć wkład w rozwój dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Mając na względzie nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie i Warszawie. 

A to już wiesz?  Goodyear EfficientGrip 2 SUV oferuje nadzwyczajny przebieg i mocne osiągi

Z okazji swojego 50-lecia, Grupa FM Logistic powołała FM Foundation, której celem jest wspieranie, pomaganie i wspólne konstruowanie innowacyjnych społecznie projektów z obszaru działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań na rzecz dzieci i młodzieży, w pobliżu obecnych lub przyszłych lokalizacji oddziałów firmy.

O Global Compact

Global Compact powstało na początku 2000 roku po przemówieniu Kofiego Annana na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Były Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaproponował ideę globalnego paktu skupiającego organizacje ze wszystkich krajów i wszystkich sektorów działalności, podkreślając rolę biznesu w promowaniu zrównoważonego rozwoju, oprócz działań publicznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych Global Compact to najbardziej uznane zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, z udziałem ponad 13 000 uczestników (firm i organizacji non-profit) w 170 krajach.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju BIZNES, Gospodarka - Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy FM.
Hashtagi: #BIZNES Gospodarka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy